Kajaki Wda - Boberek, spływy kajakowe

Kajaki

Cennik - wynajęcie kajaka
10 zł / 1 godz.
35 zł / dzień
30 zł za 1 dzień w przypadku wynajęcia powyżej 3 dni

ZOBACZ TRASY KAJAKOWE! KLIKNIJ!
Miejscowość Młynki koło Lubichowa leży w środkowym odcinku rzeki Wda.
Trasę można dowolnie ustalić np. z Lipusza do Tlenia - czas płynięcia około tygodnia - nocleg we własnych namiotach na polach namiotowych zlokalizowanych przy rzece.

Osoby korzystające z kajaków mogą na czas spływu bezpłatnie zostawić samochód na naszej posesji.
Obecnie posiadamy 34 szt. kajaków oraz busy wraz z przyczepami do transportu. Terminy prosimy rezerwować telefonicznie w godzinach 1600-2100.

Rzeczy niezbędne na spływie kajakowym
- Płaszcz przeciwdeszczowy lub peleryna (pamiętaj, że pogoda nagle może się zmienić)
. Namiot, śpiwór, karimata (materac)
. Pojemnik na wodę
. Butla turystyczna
. Klapki
. Latarka
. Niezbędnik
. Worki foliowe
. Krem z filtrem, nakrycie głowy
. Saperka
. Suchy prowiant

Dodatkowo warto zabrać:
- krem lub spray stanowiący ochronę przed ukąszeniami komarów, kleszczy oraz innych owadów
- krem z filterem (wodoodporny) stanowiący ochronę przed słońcem

Pamiętaj o zabezpieczeniu rzeczy cennych przed wodą, zgubieniem bądź w skrajnym przypadku kradzieżą.  
Najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego stosuj się do poleceń obsługi.

Rzeka w naszym rejonie w większości płynie przez tereny leśne zaliczane do obszarów Natury 2000 ( dyrektywa ptasia oraz siedliskowa). Rejony te są bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym oraz krajobrazowym, w których przestrzeganie zakazów zawartych w ustawie o lasach niech będzie inwestycją w przyszłość naszych dzieci oraz wnuków.

 Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. w lasach zabrania się:
- zanieczyszczania gleby i wód
- zaśmiecania 
- rozkopywania gruntu
- niszczenia grzybów oraz grzybni
- niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin
- niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
- zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych
- rozgarniania i zbierania ściólki
- wypasu zwierząt gospodarskich
- biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego
- wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk
- płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt
- puszczania psów luzem
- hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych , z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W lasach oraz na terenach śródleśnych , jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo , a w szczególności:
1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego
2. korzystania z otwartego płomienia
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roslinnych

Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.
Postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Kajaki Wda

Cennik - wynajęcie kajaka
10 zł / 1 godz.
35 zł / dzień
30 zł za 1 dzień w przypadku wynajęcia powyżej 3 dni

ZOBACZ TRASY KAJAKOWE! KLIKNIJ!
Miejscowość Młynki koło Lubichowa leży w środkowym odcinku rzeki Wda.
Trasę można dowolnie ustalić np. z Lipusza do Tlenia - czas płynięcia około tygodnia - nocleg we własnych namiotach na polach namiotowych zlokalizowanych przy rzece.

Osoby korzystające z kajaków mogą na czas spływu bezpłatnie zostawić samochód na naszej posesji.
Obecnie posiadamy 34 szt. kajaków oraz busy wraz z przyczepami do transportu. Terminy prosimy rezerwować telefonicznie w godzinach 1600-2100.

Rzeczy niezbędne na spływie kajakowym
- Płaszcz przeciwdeszczowy lub peleryna (pamiętaj, że pogoda nagle może się zmienić)
. Namiot, śpiwór, karimata (materac)
. Pojemnik na wodę
. Butla turystyczna
. Klapki
. Latarka
. Niezbędnik
. Worki foliowe
. Krem z filtrem, nakrycie głowy
. Saperka
. Suchy prowiant

Dodatkowo warto zabrać:
- krem lub spray stanowiący ochronę przed ukąszeniami komarów, kleszczy oraz innych owadów
- krem z filterem (wodoodporny) stanowiący ochronę przed słońcem

Pamiętaj o zabezpieczeniu rzeczy cennych przed wodą, zgubieniem bądź w skrajnym przypadku kradzieżą.  
Najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego stosuj się do poleceń obsługi.

Rzeka w naszym rejonie w większości płynie przez tereny leśne zaliczane do obszarów Natury 2000 ( dyrektywa ptasia oraz siedliskowa). Rejony te są bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym oraz krajobrazowym, w których przestrzeganie zakazów zawartych w ustawie o lasach niech będzie inwestycją w przyszłość naszych dzieci oraz wnuków.

 Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. w lasach zabrania się:
- zanieczyszczania gleby i wód
- zaśmiecania 
- rozkopywania gruntu
- niszczenia grzybów oraz grzybni
- niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin
- niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
- zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych
- rozgarniania i zbierania ściólki
- wypasu zwierząt gospodarskich
- biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego
- wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk
- płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt
- puszczania psów luzem
- hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych , z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W lasach oraz na terenach śródleśnych , jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo , a w szczególności:
1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego
2. korzystania z otwartego płomienia
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roslinnych

Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.
Postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.